//Övergångar, Nationalälvens dag 17 augusti, Kurravaara hembygdsgård, Konstmuseet i norr//

//Gränsfall, regi Hugo Hansén, Playhouse teater. Premiär i september 2019//

//Sprängsten var en av de tio utvalda bidragen av totalt 182 i en idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö 2015 via Eva Bonniers donationsnämnd. Sprängsten har nu valts ut av nämnden att vidareutvecklas i samarbete med en gymnasieskola i Stockholm och slutligen lämna ett fysiskt avtryck i skolmiljön//

//Negotiating Artistic Values, Jonas Dahlberg, Kungl. Konsthögskolan, 60 p//