STADSHUSET, pågående

En konstnärlig dokumentation och rumslig gestaltning av Kiruna Stadshus som rivs hösten 2018. Visas under våren 2019 i Kiruna och på Norrbottens museum.

Jenny Nordmark och Gustav Nordmark

Finansieras av Norrbottens museum, Region norr och Filmbasen