EFTER DOMEN (2012)

Ett undersökande i det dokumentära tillsammans med det gestaltade, där verklighet möter fiktion, det som har hänt och det som tros har hänt. Höja upp verkligheten samtidigt som det verkliga flyter över alltihop. Låta ljudet vara osynk med bilden samtidigt som bilden och ljudet hittar en rytm tillsammans.

Framfördes på Stdh.